NUTTIGE INFO

Q PRESS PROJECTS

Artiesten ev Evenementenbureau

Uw Partner Voor Een Geslaagd Evenement !!!!!!

Wat doet een artiestenbureau .

 

Als artiestenbureau/boekingskantoor zorgen wij ervoor dat alle afspraken tussen organisator en artiest/management vlekkeloos verlopen.

Dit betekent instaan voor de planning, administratieve en financiële afhandeling van elk evenement, concert, advies, het muzikale aspect, tourmanagement.etc.

 

• Welke artiest of act boek ik best voor mijn evenement ?

 

Bij het kiezen van de juiste artiest of act voor uw evenement is het raadzaam niet speciaal naar uw eigen voorkeur te kijken, maar vooral goed te bestuderen wie de doelgroep is van de mensen die u wilt bereiken. Graag willen wij u hierbij adviseren om een juiste keuze te maken. Het is inderdaad goed mogelijk dat een artiest of act die vandaag ontzettend populair is binnen één jaar gewoon niet meer in de markt ligt of omgekeerd.

 

• Hoe weet ik of een artiest of act die ik wil boeken nog vrij is ?

 

Het is niet mogelijk een up-to-date overzicht weer te geven op deze site van de agenda van alle artiesten en acts. U kunt dus een aanvraag versturen of ons telefonisch contacteren.

 

• Hoe boek ik een artiest of act ?

 

Bekijk en vergelijk de diverse mogelijkheden en maak uw keuze. Als u een geschikte artiest of act hebt gevonden, laat u ons weten welke artiest of act u waar en wanneer wilt laten optreden. Dit kan per mail door middel van het invullen van het "aanvraagformulier".

 

 

• Hoe snel krijg ik een antwoord nadat ik een boekingsaanvraag heb verzonden ?

 

U krijgt gegarandeerd uiterlijk de volgende werkdag een antwoord op uw verzoek. Indien u een telefoonnummer heeft ingevuld op de boekingsaanvraag zullen wij meteen telefonisch contact met u opnemen.

 

• Kan ik een optie plaatsen ?

 

Wanneer de artiest of act beschikbaar is kunt u geheel vrijblijvend een optie plaatsen op uw keuze. U heeft daarna 14 kalenderdagen de gelegenheid om te overleggen of u de geplaatste optie om wilt zetten in een definitieve boeking. De artiest/act blijft gedurende deze optie periode geheel vrijblijvend en kosteloos voor uw feest of evenement beschikbaar. Na deze 14 dagen kan u de optie eventueel nog met één week verlengen.

 

• Hoe een definitieve boeking maken ?

 

U maakt een definitieve boeking wanneer u ons schriftelijk (per e-mail) de boeking bevestigd. Op dit moment wordt de artiest/act door ons ook vastgelegd en is een overeenkomst tot stand gekomen. Vervolgens ontvangt u per post een bevestiging waarin alle gemaakte afspraken met betrekking tot uw boeking overzichtelijk en duidelijk zijn vastgelegd. U tekent de overeenkomst en retourneert deze naar ons. U ontvangt enkele dagen later een door ons ondertekend exemplaar t.b.v. uw administratie retour.

 

• Welke informatie is nodig om een overeenkomst op te kunnen maken?

 

- Naam van de artiest die u wenst te boeken

- Datum van optreden

- Tijd van optreden

- Contactgegevens (adres, btw-nummer) van opdrachtgever (inclusief bevoegd persoon namens organisatie i.v.m. ondertekening), inclusief telefoonnummer

- Adres van locatie waar de artiest dient op te treden, inclusief vast telefoonnummer.

- Contactpersoon op locatie bij voorkeur GSM-nummer

- Reden van het feest/event/bijeenkomst (programma van de avond / eventueel draaiboek)

- Aantal gasten

- Besloten of openbaar. Indien openbaar ook vermelding ticketprijs.

 

• Wat is de definitie van een besloten feest/evenement?

 

Besloten wil zeggen: geen kaartverkoop, geen media, geen reclame, niet vrij toegankelijk.

 

• Wat met vergunningen en belastingen ?

 

Zorg tijdig voor de nodige vergunningen om uw evenement te organiseren. U weet het, indien uw evenement niet kan doorgaan door het ontbreken van deze nodige vergunningen, bent u er toch toe gehouden om de gecontracteerde artiesten te betalen.

 

• Waar dien ik rekening mee te houden wanneer ik buitenlandse artiesten boek ?

 

Op de gage van buitenlandse artiesten dient ongeveer 18% bedrijfsvoorheffing rechtstreeks door de organisator aan de fiscus betaald te worden. Het is dus aan te raden dit in uw budgettering te voorzien. U dient verder ook rekening te houden dat u vaak voor reis- en hotelkosten zal dienen in te staan.

 

• Wat is SABAM, hoe werkt het en wat zijn mijn verplichtingen als organisator ?

 

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).

 

Het auteursrecht (dat geen belasting is maar een uitgesteld loon) kan op twee manieren worden geïnd: via individuele inningen of via collectieve inningen. We spreken van individuele inningen wanneer de gespeelde werken en de rechthebbenden ervan (d.w.z. de auteurs, uitgevers, erfgenamen) op voorhand bekend zijn. Het geïnde bedrag is dan op voorhand geweten en dus ook het uit te keren bedrag.

We spreken van collectieve inningen wanneer de gespeelde werken en de personen voor wie wij zullen uitkeren, niet op voorhand bekend zijn. Deze inningen gebeuren bij de media, restaurants, handelszaken, cafés…

 

Gelegenheidsinning : Een inning bij een niet-permanente manifestatie (zoals bvb. een fuif, een concert of een barbecue) die niet onder een jaar- of tijdelijke overeenkomst valt.

 

U organiseert een manifestatie en wil deze opluisteren met muziek uit het repertoire van SABAM of uit het internationale repertoire. Dit is geen probleem, SABAM verleent iedereen hiervoor de toestemming. Volgens de Belgische wet op het auteursrecht hebt u twee belangrijke plichten, telkens wanneer u beschermd werk gebruikt:

 

1. u moet toestemming hebben van de auteurs en andere rechthebbenden.

2. u moet een vergoeding afspreken voor het gebruik van het werk.

 

Wat moet u doen als verantwoordelijke/organisator?

 

a) u verstuurt de Aanvraag tot toelating volledig ingevuld en ondertekend via mail, fax of post minimum 10 dagen vóór de datum van de manifestatie naar uw lokaal inningskantoor;

b) u verstuurt de opgave van uitgevoerde werken (*) volledig ingevuld en ondertekend door de verantwoordelijke van de muziek via mail, fax of post ten laatste 8 dagen na de manifestatie naar uw lokaal inningskantoor;

c) u verstuurt, indien gevraagd, de Opgave van ontvangsten volledig ingevuld en ondertekend via mail, fax of post ten laatste 8 dagen na de manifestatie naar uw lokaal inningskantoor;

d) u betaalt de rechten naargelang het toegepastbare tarief binnen de gestelde termijn. Indien één van deze voorwaarden niet is vervult wordt een tariefverhoging van 30% toegepast.

 

(*) Wij onderscheiden 3 soorten van opgaves van uitgevoerde werken:

 

indien u een feest, bal of fuif organiseert

Opgave van de uitgevoerde werken - DJ / Mechanische toestellen

indien u een live concert of festival organiseert

Opgave van de uitgevoerde werken - Live muziek

indien u een klassiek concert, voordracht, beiaard of Hafabra-gebeuren organiseert

Opgave van de uitgevoerde werken - Klassieke muziek / HaFaBra / Voordracht / Beiaard

 

Meer info vint u op ook rechtstreeks op www.sabam.be

 

Copyright Q Press Projects 2017 @ All Rights Reserved